Informatie over de school

Ontstaan van de school

Op 7 juli van het jaar 1919 werd de openbare lagere school te Speuld geopend door de toenmalige burgemeester van de gemeente Ermelo, baron Mackay. Het schoolgebouw dat toen uit 2 lokalen bestond, werd op 1 december 1954 uitgebreid met een derde lokaal. Op 13 januari 1966 werd “De Vereniging tot het verstrekken van lager onderwijs op Gereformeerde grondslag te Speuld” opgericht. Op 1 februari 1975 werd de kleuterschool geopend.

Het schoolgebouw dateert uit 1918 (verbouwd in 1954 en 1975, 2003 en 2010) en heeft vier lokalen en een handvaardigheidslokaal. In 2010 is er een ontmoetingsruimte in onze school gemaakt. We beschikken over een prachtig gebouw in een schitterende omgeving.

De vereniging

De smdB Speulderbrink valt onder het bevoegd gezag van de “Vereniging voor basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Speuld’. De leden van de vereniging kiezen het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het onderwijs op de smdB Speulderbrink. Na instemming met de statuten kunt u lid worden van de schoolvereniging. U kunt zich opgeven bij de secretaris.

Uitgangspunt

De uitgangspunten van de verenigingen vinden hun oorsprong in Gods Woord, de Bijbel, samengevat in de drie Formulieren van Enigheid. In ons werken, denken en handelen proberen we de kinderen voor te leven en op te voeden vanuit dit Evangelie.

Bestuur

dhr. J. Overeem (voorzitter), Uddelermeerweg 242, 3852 NT Ermelo. Tel. 0577-407119

dhr. J. Oudendorp (secretaris), Buurtweg 67, 3852 PA Speuld.

dhr. G. Mulderij

dhr. T. Korevaar

dhr. T. van Laar

Personeelsleden

Meester A. J. Buijtenhuis, Garderenseweg 203, 3852 NH Speuld (directeur. lkr. gr. 7/8)

Juf José Kraayenhof, Bazuindreef 92, 3845 DD Harderwijk (lkr. gr. 3/4)

Juf Merel Verhoeve – Niemantsverdriet, Bankivalaan 29, 3772 WR Barneveld (I.B-er, groep 5/6)

Juf Mariska Roozeboom –  v.d.  Werfhorst , Jasmijnweg 52, 8072 ER Nunspeet (lkr gr 1 en 2,  dinsdag t/m vrijdag)

Juf Hannie Termaat – Hameeteman (lkr. groep 1 en 2 op maandag)

Juf P. Bomhof – v.d. Bosch (part-time leerkracht gr. 7/8)

Juf T. Soet (gymleerkracht groep 678)

Juf Joke Roseboom (onderwijsassistente)

dhr. W. Duits (conciërge)

Ouderenraad

De leden van de ouderraad zijn:

mevr. H. Schouten (voorzitster), Buurtweg 6, 3852 PB Speuld

mevr. J. Oudendorp (penningmeesteres), Buurtweg 67, Speuld

mevr. M. van Beek (secretaresse), Garderenseweg 150, 3852 NL Speuld

mevr.W. Duits

mevr. B. Bouwers

mevr. J. Kraaij

mevr. E. van Beek

Namens de leerkrachten hebben zitting in de ouderraad:

dhr. A.J. Buijtenhuis

juf Merel Verhoeve

Medezeggenschapsraad

mevr. A. Oudendorp (namens ouders)

mevr. E. van Laar (secretaresse), Garderenseweg 82, Speuld (namens ouders)

mevr. Merel Verhoeve

dhr. A.J. Buijtenhuis (namens personeel, voorzitter)

dhr. J. Overeem (namens het bestuur)