SPEULSEBRINKJES januari 2021

SPEULSEBRINKJES januari 2021

Ouderavond

Zoals gemeld, gaat deze niet door.

 Creamiddag

In februari en maart is er geen creamiddag.

 Voorjaarsvakantie

Misschien kunnen we deze beter overslaan. Alleen………….. ik beslis dat niet.

Rapport

We hadden geschreven dat we de rapporten eind februari mee zouden geven.

Ook dit verandert.  De citotoetsen zijn ergens halverwege maart.  Daarna ontvangen de kinderen hun rapport.

De  verplichte 10 minutenavond wordt ook verplaatst naar 12 en 13 april.  T.z.t ontvangt u een uitnodiging

Activiteiten

De lijst met belangrijke datums zal ik wel maken, alleen alles is onder voorbehoud.  Paasviering met ouders zal vervallen.

We gaan ervan uit dat dit jaar groep 7 en 8 wel op kamp gaan. De locatie is al geregeld.

EHBO

Dit jaar hebben de kinderen van groep 7 en 8 jeugd EHBO.  Deze wordt gegeven door EHBO afdeling Garderen. We beginnen in de eerste week van maart.

Verkeersexamen.
Dit jaar is zowel theoretisch als praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 en 8.  De datum is 17 maart vwbt theoretisch examen.  Ongetwijfeld zal deze verschoven worden.

 We hopen dat de kinderen maandag 8 februari weer op school mogen komen.

 Spreuk van de maand:

Houd vol!