SPEULSEBRINKJES januari 2020

SPEULSEBRINKJES januari 2020

Ouderavond

Deze is 18 februari a.s.  De uitnodiging ontvangt u in week 7. Het onderwerp is  ‘lezen’. Hans Mijnders (een kinderboekschrijver) zal deze avond aanwezig zijn en vertellen over  ‘van idee naar boekwinkel’. Save the date!

Voorjaarsvakantie

Deze begint op vrijdag 21 februari 12.00 uur en duurt tot en met 28 februari.

Schoolkrant

In de ouderenquête van vorig jaar hebben we gevraagd of de schoolkrant nog moet verschijnen.  Bijna alle ouders gaven aan dat dit niet nodig is omdat schoolnieuws via Speulsebrinkjes en de mail komt. Sommige ouders vinden het wel leuk als er kinderwerk verspreid wordt.  We gaan de komende tijd kijken hoe we dit kunnen organiseren. We hebben besloten geen schoolkrant meer te maken.

Inspectie

Afgelopen tijd hebben we gesprekken gehad met de onderwijsinspecteur. Daarnaast heeft hij de school bezocht en gesproken  met MR, Raad van Toezicht, kinderen en personeel. Hij had een goede indruk van de school. Was tevreden over didactisch handelen en de leerresultaten. De betrokkenheid is groot. In maart/april komt het rapport met zijn bevindingen en aanbevelingen.  Het waren mooie en intensieve gesprekken.

Rapport

Vrijdag 20 maart ontvangen de kinderen het rapport.

10 minutenavond

Maandag  23  maart is de (niet verplichte) 10 minutenavond.  Een inschrijfformulier ontvangt u vrijdag 20 maart.

Paasviering

Op donderdagmiddag  9 april  van 14.15 tot 15.00 uur zingen wij Paasliederen in de hal. U bent van harte welkom.  Daarna zijn de leerlingen vrij tot en met 13 april.

 

 Spreuk van de maand:

 

Gebruik eerst het hoofd en dan de tong