SPEULSEBRINKJES september 2019

SPEULSEBRINKJES september 2019

Zwembus – ter info

Zoals u weet, mag er niet gesnoept/gedronken  worden in de bus.  In de pauze kunnen uw kinderen hun snoep opeten of  (nog beter) hun appel verorberen. Ook moeten de kinderen in de bus de gordel om. Hier wordt op gecontroleerd. Veiligheid gaat voor alles.

 

Nieuwe leerlingen

Zoals u al in de schoolkrant heeft gelezen, heten we  Jaän, Gerke en Euwe Mulder, Noémy van Dijk, Esmee Slijkhuis, Brett Cuntz en Guus Bakker van harte welkom op onze school.  Komende maandag komt Jesse Noteboom (groep 4) bij ons op school.  Zijn zusje Eva komt in februari in groep 1. Een mooie tijd toegewenst.

 

Geboren

We feliciteren de juf Mariska en Martin (en natuurlijk Maud) met de geboorte van Nick (23september).  Geniet van jullie gezin.

 

Afval opruimen

We hopen dit jaar nog een datum te plannen.  De datum, die vermeld stond op de lijst, gaat niet door.

 

Fietsenkeuring

De fietsen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn gekeurd. Eén van de 24 fietsen is afgekeurd. Een mooi resultaat.  We vragen u de verlichting van de fiets regelmatig te controleren.

 

Lijst van belangrijke datums

Deze lijst heeft u al ontvangen.

 

Vakanties

Ik wil u vriendelijk (en dringend) verzoeken uw vakanties te plannen wanneer uw kinderen vrij zijn. De overheid  en gemeente willen ongeoorloofd verzuim  tegengaan.  Op blz. 28, 29 en 30 van de schoolgids staan de regels.   Deze zijn door de scholen (zowel basis-  als v.o scholen)  in onze gemeente en in overleg met de gemeente Ermelo  vastgesteld. Ook wij moeten ons daaraan houden. Dit betekent ook dat uw kind tot en met de laatste schooldag de school moet bezoeken.  Bij twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.  Bij ongeoorloofd verzuim krijgt u een proces-verbaal (ter verduidelijking: als de school onterecht vrij geeft, ontvangt de directie een proces-verbaal).  Als u in aanmerking komt voor een  vakantie tijdens de schooltijd van uw kind, kunt u bij mij een aanvraagformulier  krijgen.

 

 

 

 

 

 

Oversteken

Wilt u de toezien dat de kinderen oversteken bij de  ‘oversteekpalen’ bij het ’t Speuldje? Sommige kinderen steken toch nog ergens anders over.

 

Graag op tijd

Op onze school beginnen we om 08.30 uur en om 13. 00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen minimaal  5 minuten voor aanvangstijd op school zijn.

Luizencontrole

Elke maandag na een vakantie is er  luizencontrole.

Mocht uw kind luizen hebben, dan nemen wij contact met u op.

 

 

Spreuk van de maand:

Kennis is het enige bezit waarvan niemand u kan beroven