SPEULSEBRINKJES mei 2019

SPEULSEBRINKJES mei 2019

Fotograaf

De schoolfotograaf komt dinsdag 28 mei.  Hij maakt dit jaar zowel individuele als  groepsfoto’s.  Info volgt.

 

Hemelvaartsdag

De kinderen hebben 30 en 31 mei vrij.

 

Kamp en schoolreis

De leerlingen van groep  1 tot en met 6 hebben op 14 juni een schoolreis.  De leerlingen van groep 7 en 8 gaan  12, 13 en 14 juni op  kamp. In  week 22 (27 mei) ontvangt u hierover informatie.

Op donderdagmiddag 13 juni hebben de kleuters vrij.

 

Rapporten

De leerlingen ontvangen  4 juli het rapport en de schoolkrant.

 

Feestweek

Zoals u weet, bestaat onze school op 7  juli 100 jaar.  In de week van  8 tot en met 12 juli hebben we een feestweek.  Ik zal een tipje van de sluier oplichten: maandagmorgen om 9.00 uur is de opening; dinsdag zijn we niet op school;  woensdag is het marktdag (van 11.00 tot 14.00 uur);  donderdag speuren we door Speuld en laten we  ’s avonds onze talenten zien en op vrijdag is de afsluiting.   Kortom: houd woensdagmorgen/middag en donderdagavond vrij  (indien mogelijk).  In week 25 ontvangt u het definitieve programma.  We hebben er zin in!

Op vrijdag 5 juli zijn alle kinderen vrij. We gaan dan  al één en ander klaarzetten voor de feestweek.

 

Afscheidsavond groep 8

Deze is op dinsdagavond 16  juli.

 

Laatste schooldag

Op donderdag 18 juli  sluiten we deuren om 12.00 uur. Daarvoor hebben we het pannenkoekenfeest.  Informatie volgt.

 

 

Spreuk van de maand:

                      

Wie achting heeft voor zijn medemens,

wint achting voor zichzelf.