SPEULSEBRINKJES maart 2018

SPEULSEBRINKJES maart 2018

Ouderavond

Op de ouderavond hebben we afscheid genomen van  Willeke Duits,  Jolanda Kraay, Annette Oudendorp en Eelke Saris. Hartelijk dank voor jullie enthousiasme en inzet.   We willen Anne  van den Bosch, Arjette van den Brink en Anne van Essen  hartelijk welkom heten! Fijn dat jullie zitting willen nemen in de ouderraad.  Allen een mooie tijd toegewenst.

 

Paasviering

Op donderdagmiddag  29 maart  van 14.15 tot 15.00 uur zingen wij paasliederen in de hal. U bent van harte welkom.

 

Paasvakantie
Alle kinderen zijn vrij van  vrijdag 30 maart  tot en met dinsdag 3 april.  Woensdag 4 april worden alle kinderen weer verwacht.

 

Verkeersexamen

De kinderen  van groep 7 en 8 doen dit jaar alleen schriftelijk verkeersexamen op donderdag 5 april.

 

Uitvoering leerorkest

De leerlingen hebben de afgelopen maanden weer geoefend op de cello en de dwarsfluit. Op woensdag 11 april is er een uitvoering in de hal van de school. Aanvang: 11.00 uur.

 

Terug van weggeweest.

Woensdag 25 april hoopt juf Mariska weer te beginnen. Hartelijk welkom! We danken juf Petra en juf Hannie voor hun inzet en hulp.

 

Koningspelen

Op vrijdag 21 april doen de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan de Koningspelen die georganiseerd worden in Ermelo.  Op Koningsdag 27 april hebben weer een optocht en spelletjes op het schoolplein.  U ontvangt t.z.t. informatie.

 

Meivakantie
Deze is vanaf vrijdagmiddag 27 april  12.00 uur tot en met vrijdag 11 mei. Maandag 14 mei worden alle kinderen weer op school verwacht.

 

Spreuk van de maand: 

 

GEBRUIK EERST UW HOOFD EN DAN UW TONG