SPEULSEBRINKJES mei 2017

SPEULSEBRINKJES mei 2017

Jeugd EHBO

Vrijdag j.l. hebben de leerlingen van groep 7 en 8  jeugd EHBO examen gedaan. Allemaal zijn ze geslaagd!  Van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

Hemelvaart en Pinkstervakantie

De kinderen zijn  25 en 26 mei vrij en vanaf vrijdag 2 juni 12.00 uur tot en met maandag 5 juni.

Projectavond

Eén keer per 2 jaar hebben we een projectweek met daar aangekoppeld een projectavond.  Deze is woensdagavond 14 juni.  Het thema is: de winkelstraat van Speuld. T.z.t. ontvangt u een uitnodiging.

Schoolreis en kamp

De leerlingen van groep  1 tot en met 4 hebben op 22 juni een schoolreis. Ze worden woensdag 21 juni op school verwacht. Vrijdag 23 hebben zij vrij.

De leerlingen van groep 5 en 6 worden woensdag 21 juni en donderdag 22 juni op school verwacht. Zij gaan vrijdag 23 juni op schoolreis.

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan  21, 22 en 23 juni op schoolkamp.

Na Pinksteren krijgt u hierover informatie.

Groepsindeling komend cursusjaar

De groepsindeling is voor het komende jaar als volgt :

Groep 1 en 2  – juf Hannie (maandag) en juf Mariska de rest van de week

Groep 3 en 4 – juf José

Groep 5 en 6  – juf Merel

Groep 7 en 8  – meester Buijtenhuis en juf Bomhof

Groep 5 begint elke morgen om half 9 bij  juf Jose  en groep 6 begint om half 9 bij meester Buijtenhuis. Om 9.15 uur gaan de kinderen van groep 5 en 6 naar juf Merel.  Op maandagmiddag heeft groep 5 gym samen met groep 3 en 4.  Groep 6 gymt samen met groep 7 en  8.  Op vrijdagmiddag is groep 5 vrij en groep 6 gaat naar meester Buijtenhuis.

Spreuk van de maand:

Door oefening worden meer mensen bekwaam dan door aanleg